Embracer Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av B-aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB (“Bolaget” eller “Embracer Group”) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 32 miljoner B-aktier, som avses beslutas av styrelsen med stöd av

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *