Duroc har sålt sitt innehav i Carclo Plc

26 februari 2021

Duroc har frigjort kapital genom försäljning av hela sitt innehav i Carclo plc för 25 MSEK och därmed minskat nettoskulden. Innan försäljningen ägde Duroc 13 procent av aktierna i Carclo plc.

”Då utvecklingen i bolaget inte levt upp till förväntningarna har vi fattat beslut att avsluta investeringen”, säger Durocs koncernchef John Häger.

Innehavet i Carclo har värderats till marknadsvärde i Durocs balansräkning och värdeförändringen har löpande redovisats i övrigt totalresultat.  Försäljningen av innehavet innebär en positiv effekt i det egna kapitalet om 7,5 MSEK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *