Delårsrapport II 20/21

Utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B.
Mer information finns på https://www.diamyd.com

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår.

1 september 2020 – 28 februari 2021

· Periodens resultat: 120,0 (30,3) MSEK, andra kvartalet 15,1 (37,1) Ökningen jämfört med föregående år är en engångseffekt av vinst om 144,4 MSEK vid avyttring av aktier i Companion Medical, Inc.
· Resultat per aktie: 1,7 (0,4) SEK, andra kvartalet 0,2 (0,5) SEK
· Kassaflöde

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *