Christian Berner Tech Trade förvärvar GF Swedenborg Ingeniörsfirma

Christian Berner Tech Trade AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i AB GF Swedenborg Ingeniörsfirma, (https://swedenborg.se), som marknadsför och säljer kända pumpfabrikat som bland annat Dickow, DAB och sprängbleck från Rembe Gmbh. De har även tillverkning av industrispjäll som säljs under egna varumärket Swedspjäll.
2020 uppgick bolagets omsättning till 45,1 MSEK med ett EBITA-resultat om 6,3 MSEK. Vid utgången av 2020 hade företaget 13 anställda.
Köpeskillingen uppgår till 25,0 MSEK på skuldfri basis och finansieras genom tillgänglig kassa och nyupptagna lån.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *