CGit Rättelse: Kallelse till årsstämma i CGit Holding AB (publ)

Mölndal                                                                                                                       2021-03-02

Rättelse

Datumet tisdagen den 23 mars 2021 angavs på fyra ställen i kallelsen men skall vara måndagen den 22 mars 2021. I rättelsen nedan framgår korrigerade stycken, liksom i den korrigerade kallelsen nedan, samt i den korrigerade, bifogade kallelsen.

Rätt att delta i årssstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget måndagen den 22 mars 2021, dels har anmält sin avsikt att delta till

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *