CELLINK slutför förvärvet av MatTek Corporation

Som offentliggjordes den 10 mars 2021 ingick CELLINK AB avtal om förvärv av det amerikanska bolaget MatTek Corporation, med inriktning på avancerad in vitro‑teknologi för kliniska och förkliniska studier med inriktning mot in vitro-baserade mänskliga innovativa vävnadsmodeller, cellisolering och cellkultivering. CELLINK har idag slutfört förvärvet av samtliga MatTek-aktier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *