Byte av kortnamn (ticker) för aktierna och teckningsoptionerna i Ytrade Group AB (publ)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

PRESSMEDDELANDE

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade”) noterades på Nasdaq First North Growth Market idag den 9 mars 2021. Aktiens kortnamn (ticker) vid Nasdaq First North Growth Market

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *