Bokslutsrapport 2020 för Concejo AB (publ)

Kvartal 4, 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (45,8).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,9 MSEK (-130,0).
· Resultat per aktie[1] uppgick till -3,65 SEK (-12,30).
· Företagsnamnet ändrades till Concejo AB (publ).
· Verksamheten ändrades till att vara ett blandat investmentbolag.
· Villkorat avtal ingicks om förvärv av SBF Management AB.
· Ägandet i Envigas ökades till 24,5 procent.
· Hybridobligationer till ett nominellt värde om 60 MSEK har återköpts.

Kvartal 1–4, 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 255,7 MSEK (250,5).
·

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *