Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2020

Väsentliga händelser under rapportperioden

 

Bolaget har under perioden genomfört en nyemission om 50 MSEK. Bolaget har under perioden upptagit lån om 4,4 MSEK.

Bolaget har under perioden återbetalt lån om 0,6 MSEK.

Bolaget har lanserat en ny version av ett förbättrat instrument Attana bl.a. med utökade analysprestanda.

Efter att bolaget utfört ett uppskattat uppdragsforskningsuppdrag har en av bolagets kunder beställt deras första Attana CellTM 250 system och ett nytt uppdragsforskningsprojekt.

Bolaget har under perioden sammanställt samtliga utförda uppdragsforsknings‐

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *