Bokslutskommuniké 2020

Oktober-december 2020 (2019)
Substansvärde per aktie, SEK 1,30 (1,22)
Rörelseintäkt, TSEK 1 589 (2 313)
Rörelseresultat, TSEK -1 065 (-230)
Resultat efter skatt, TSEK -887 (-855)
Resultat per aktie, SEK -0,03 (-0,03)
Perioden i korthet

 

Resultat och ställning

Årets sista kvartals intäkter summeras vid balansdagen till 1 589 TSEK (motsvarande period föregående år 2 313) med ett rörelseresultat om -1 065 TSEK (-230). Såväl intäkter som rörelseresultat påverkas av lägre hyresintäkter hänförligt till en högre vakansgrad. Större delen av vakanserna är sedermera kontrakterade med

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *