Bokslutskommuniké 2020

Oktober – december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 18,3 MSEK (14,7)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till – 0,5 MSEK (-5,8)
· Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-6,7)
· Resultat efter skatt blev -1,4 MSEK (-7,1)
· Resultat per aktie blev -0,82 SEK (-12,52)

Väsentliga händelser under perioden

· Den 6 november informerade Amnode marknaden angående sin finansiella ställning och att risk föreligger att verksamheten inte kan finansieras i tre månader framöver.
· Leverantörsskulder om ca 2,9 MSEK har omförhandlats till långfristiga lån som

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *