Bluestep Bank emitterar icke-säkerställda obligationer i SEK och NOK

Bluestep Bank AB (publ), (”Bluestep”), emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner SEK respektive 200 miljoner NOK, båda med en löptid om 3 år.

Obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor +0,65% respektive 3m Nibor +0,70%. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm respektive Oslo Børs.

I samband med emissionen genomförs även återköp om 130 miljoner SEK av Bluesteps utestående obligation med förfall i december 2021 (ISIN SE0010599464). Efter återköpet är 870 miljoner SEK utestående i obligationen med förfall i december 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *