Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt angående extraktion av PHA med nystartad PHA-producent

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca 7 månader med en nystartad producent av bioplasten PHA, med bas i Oceanien. PHA-producenten ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med dess egenutvecklade process för PHA-ackumulation.
PHA-producenten utvecklar processer som baserat på olika organiska avfallsströmmar kan ackumulera PHA (dessa

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *