Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 25 mars 2021

Vid Fabeges AB:s årsstämma den 25 mars 2021 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2020 på 3:60 kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1:80 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 29 mars 2021 respektive den 27 september 2021 vilket innebär att utbetalning beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB ske den 1 april 2021 respektive den 4 oktober 2021.
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin, Emma Henriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, och Mats Qviberg samt nyval av

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *