Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Hamlet Pharma fastställd till 16 mars 2021

Extra bolagsstämman i Hamlet Pharma AB (publ) den 2 mars 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning (split) av de befintliga utestående 33 624 899 aktierna i förhållande 3:1. Efter uppdelningen finns 100 874 697 aktier i bolaget, varav 67 249 798 A-aktier och 33 624 899 B-aktier. Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.
Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara tisdagen den 16 mars 2021, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är fredagen den 12 mars 2021. Första

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *