Ascelia Pharma har genomfört en riktad nyemission om 200 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) (“Ascelia Pharma” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 5 000 000 stamaktier med en

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *