Appspotr AB (pub) tillförs cirka 55 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1

Appspotr AB (pub) (”Appspotr” eller “Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 585 278 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 68 585 278 aktier till lösenpriset 0,80 SEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Appspotr cirka 55 MSEK före emissionskostnader.
Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:- Vi är ödmjuka och mycket glada att i stort sett alla teckningsoptionsinnehavare valt att utnyttja sina teckningsoptioner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *