Anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan och införande av efterhandsdebitering

Idag beslutade regeringen att utfärda ändringar i nio svenska lagar för att anpassa dem till EU:s nya kontrollförordning. Bland ändringarna införs en möjlighet för kontrollmyndigheter att göra inköp under dold identitet. Det görs samtidigt ändringar i förordningar som är kopplade till lagarna. Bland annat införs krav på efterhandsdebitering av avgifter för livsmedelskontroll.
EU:s kontrollförordning medför behov av att införa vissa nya begrepp, nya bemyndiganden och några nya bestämmelser i övrigt i de aktuella lagarna. Förslag till sådana lagändringar har lämnats i proposition 2020/21:43

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *