Actic Groups årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020

Actic Groups årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.acticgroup.com

Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare via post per automatik. Den kan i stället hämtas på Actic Groups webbplats eller beställas hos ir@actic.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Carlbark, VD Actic Group, 072-980 53 94, anders.carlbark@actic.se

Denna information är sådan som Actic Group AB, 556895-3409, är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *