AB Volvo publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Volvokoncernen publicerade idag Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 på www.volvogroup.se. Under ett år med många utmaningar, levererade Volvokoncernen en bra lönsamhet och stärkte sin finansiella ställning.
Rapporten beskriver Volvokoncernens strategi som syftar till att uppfylla missionen att bidra till ökat välstånd med transport- och infrastrukturlösningar, där förmågan att både kunna leverera här och nu och samtidigt förändra och bygga för framtiden är av avgörande betydelse.

– Under 2020 ställde den globala pandemin oss inför utmaningar som saknar motstycke i modern tid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *