Årsstämma i ICA Gruppen AB (publ)

Aktieägarna i ICA Gruppen AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 15 april 2021.
I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Ordförande och verkställande direktör kommer att kommentera verksamhetsåret 2020 i ett inspelat anförande som kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 9 april 2021.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *