#21-26 Företrädesemission i Northern CapSek Ventures AB

Styrelsen i Northern CapSek Ventures AB (nedan ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 10 mars 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (nedan ”units”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 10 mars 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 11 mars 2021. Avstämningsdag är den 12 mars 2021.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Det krävs en (1)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *