#21-20 Företrädesemission i Coegin Pharma AB

Styrelsen i Coegin Pharma AB (”Bolaget”) har beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 april 2020.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 mars 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 mars 2021. Avstämningsdag är den 5 mars 2021.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *