1,8 miljoner kronor till fria kulturlivet i Helsingborg

Kulturnämnden i Helsingborg fördelar 1,8 miljoner kronor till projekt och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Det är resultatet av årets andra fördelning av projektstöd och av en extra utlysning av kulturstödsmedel till fristående kulturorganisationer med anledning av pandemin.

Anna Möller är ny stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg

Idag utsåg kommunstyrelsen Anna Möller till ny stadsbyggnadsdirektör i Helsingborgs stad. Anna Möller kommer närmast från uppdraget som samhällsbyggnadschef i Vellinge kommun.