Kallelse till bolagsstämma Sjöstrand Coffee Int AB

Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB (publ), 559024-7275, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2021 kl 10.00.

Stämma endast per poströstning

Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer  bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *