Kallelse till årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523 (säte: Göteborg), kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av covid-19 kommer årsstämman att hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning). Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt i stämmolokalen och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Ett förinspelat anförande med vd Hans Wallenstam kommer att publiceras på hemsidan under dagen den 27 april 2021.
Anmälan m.m.

Aktieägare som,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *