Gällande annonserad process om listbyte

Processen avseende listbyte till Nasdaq First North Growth Market har avbrutits och Lumito har därvid formellt dragit tillbaka ansökan om avnotering från NGM Nordic SME. Detta sker bland annat mot bakgrund av de frågor avseende bolagets informationsgivning som uppkommit.”Det arbete vi har lagt ner på det planerade listbytet har inte varit förgäves men i ljuset av de diskussioner som förs i media om tolkningar av information och vad som förevarit skjuts processen fram”, säger Urban Widén, Lumitos VD.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Widén, VD Lumito AB (publ)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *